کودتای ارگ در یک قدمی بلخ و قندهار
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر

کلید صلح اینجا نیست!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر

افغان پی پر
یک‌شنبه 24 جدی 1396

کودتای ارگ در یک قدمی بلخ و قندهار

کلید صلح اینجا نیست!

- افغان پی پر
هشتگ:   

کودتای

 | 

ارگ

 | 

قدمی

 | 

بلخ

 | 

قندهار

 |