هیات شورای امنیت وضعیت امنیتی کشور را بررسی می کنند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

افغان پی پر
یک‌شنبه 24 جدی 1396

هیات شورای امنیت وضعیت امنیتی کشور را بررسی می کنند

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر
هشتگ:   

هیات

 | 

شورای

 | 

امنیت

 | 

وضعیت

 | 

امنیتی

 | 

کشور

 | 

بررسی

 |