فریب خوردن دوستم به معنای پایان سیاست او است
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان پی پر
یک‌شنبه 24 جدی 1396

فریب خوردن دوستم به معنای پایان سیاست او است

ناهنجاری های جنگ

- افغان پی پر
هشتگ:   

فریب

 | 

خوردن

 | 

دوستم

 | 

معنای

 | 

پایان

 | 

سیاست

 |