نور: شورای امنیت در ارگ و سپیدار دنبال واقعیت نگردد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

کابل شهر خربوزه است

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

تجارت خاموش جنسی

- افغان ایرکا

افغان پی پر
یک‌شنبه 24 جدی 1396

نور: شورای امنیت در ارگ و سپیدار دنبال واقعیت نگردد

هشتگ:   

نور

 | 

شورای

 | 

امنیت

 | 

ارگ

 | 

سپیدار

 | 

دنبال

 | 

واقعیت

 |