رایزنی دوستم با اعضای مرکزی جنبش ملی در ترکیه
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

کابل شهر خربوزه است

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

تجارت خاموش جنسی

- افغان ایرکا

افغان پی پر
یک‌شنبه 24 جدی 1396

رایزنی دوستم با اعضای مرکزی جنبش ملی در ترکیه

هشتگ:   

رایزنی

 | 

دوستم

 | 

اعضای

 | 

مرکزی

 | 

جنبش

 | 

ملی

 |