ریاست اجراییه: رایزنی‌ها در مورد وزارت‌خانه‌های بی‌وزیر ادامه دارد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر

افغان ایرکا
یک‌شنبه 24 جدی 1396

ریاست اجراییه: رایزنی‌ها در مورد وزارت‌خانه‌های بی‌وزیر ادامه دارد

رایزنی ها در پیوند به ۳ وزارتی که ازسوی سرپرست ها اداره می شود٬ ادامه دارد اما هنوز حکومت وحدت ملی موفق نشده است که نامزد وزیران این وزارت ها را معرفی کند.
در حال حاضر وزارت های اطلاعات و فرهنگ، معارف و معادن و پترولیم از سوی سرپرست وزیران اداره می شود.
برخی از قانونگذاران ادامه ی کار سرپرست وزیران را خلاف قانون می دانند و به دلیل معرفی نکردن افراد تازه به مجلس، رهبران حکومت را به قانون شکنی متهم می کنند.
از میان۲۵ وزارت، وزارت خانه های، اطلاعات و فرهنگ، معارف و معادن پطرولیم کم از کم یک سال است که از سوی سرپرست وزیران اداره می شوند.
در مورد وزارت خارجه هم هنوز دادگاه عالی نظرش را ارایه نکرده است.
در کنار این، سه سال است که اعضای شورای عالی دادگاه عالی برای گرفتن رای تایید به مجلس معرفی نشده اند و نیز برخی از ریاست های عمومی و حتی ولایت ها هنوز هم ازسوی سرپرست ها اداره می شوند.
ریاست جمهوری در این مورد چیزی نگفت اما ریاست اجرایی تاکید کرد که رایزنی ها میان رییس جمهور و رییس اجراییه بخاطر پایان کار سرپرستی در کابینه ی حکومت وحدت ملی ادامه دارد؛ رایزنی هایی که قرار است افراد تازه برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شوند.
از سوی دیگر، قرار

خبر در سایت اصلی


ایتلاف چهل دزد......

- افغان پی پر
هشتگ:   

ریاست

 | 

اجراییه

 | 

رایزنی‌ها

 | 

مورد

 | 

وزارت‌خانه‌های

 |