اکثریت سیاسی نور و اقلیت افراطی غنی
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

افغان پی پر
یک‌شنبه 24 جدی 1396

اکثریت سیاسی نور و اقلیت افراطی غنی

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر
هشتگ:   

اکثریت

 | 

سیاسی

 | 

نور

 | 

اقلیت

 | 

افراطی

 | 

غنی

 |