هیئت شورای امنیت ملی با سران حکومت افغانستان دیدار کردند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان ایرکا
یک‌شنبه 24 جدی 1396

هیئت شورای امنیت ملی با سران حکومت افغانستان دیدار کردند

هیئت بلند پایۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد، امروز را در دیدار با سران حکومت وحدت ملی و شماری از مقام های دیگر دولت، سپری کردند.
منابعی در حکومت می گویند که اوضاع عمومی افغانستان و چگونگی پیکار با هراس افگنی، از بحث های عمدۀ این دیدارها بوده است.
پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل به شمول نیکی هیلی، نمایندۀ امریکا در سازمان ملل، روز گذشته به افغانستان آمدند.
در اوج بحث ها در بارۀ این سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل، تاکنون، حکومت جزییاتی از این سفر به دست نداده است.
تنها بندش برخی از جاده های پایتخت و تدابیر سخت امنیتی، در این بخش ها، نشانه هایی از دید و بازدید این هیئت با مقام های حکومتی و نیز برخی از شخصیت های سیاسی و مدنی، دانسته می شوند.
محمد یعقوب، باشندۀ کابل که از بندش جاده ها شاکی است، می گوید: من شش بجه صبح بود که حرکت کردم و اکنون ساعت ده است که تازه تا این جا رسیده ام. این همه به خاطر همین نشست است و مثل این نشست ها بسیار در افغانستان برگزار شده اند.
محمد رفیع، باشندۀ دیگر کابل نیز می افزاید: مردم ما بین خود

خبر در سایت اصلی


سیلاب در شمال هند

- صدای افغان

سید در شمال هند

- صدای افغان

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر
هشتگ:   

هیئت

 | 

شورای

 | 

امنیت

 | 

ملی

 | 

سران

 | 

حکومت

 | 

افغانستان

 |