مسعود ترشتوال: جنگ افغانستان جنگ داخلی، قومی و مذهبی نیست / روند صلح را مسوولانه پیگیری می کنیم
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

افغان ایرکا
پنج‌شنبه 28 جدی 1396

مسعود ترشتوال: جنگ افغانستان جنگ داخلی، قومی و مذهبی نیست / روند صلح را مسوولانه پیگیری می کنیم

نشستی زیرعنوان صلح ازشعار تا عمل در دفتر موسسه مطالعات حقوقی وسیاسی افغانستان با اشتراک داکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح ومشاور رئیس جمهوردرامور سیاسی، پژهشگران، استادان دانشگاهها، رسانه ها و فعالان جامعه مدنی برگزار گردید.
دراین نشست در آغاز استاد مسعود ترشت وال رئیس موسسه مطالعات حقوقی وسیاسی افغانستان، ضمن خوش آمدید گویی به مهمان ویژه برنامه، جناب آقای داکتر محمد اکرم خپلواک، رسانه های همگانی وسایر اشتراک کنندگان، صلح در کشور را یک نیاز ملی عنوان نموده وتلاش درزمینه آوردن صلح را مکلفیت همگان عنوان نمود.
استاد ترشتوال گفت: واکاوی مسایل مهمی مرتبط به صلح ازدریچه تحقیق وپژوهش یک اصل ونیاز ملی است که، موسسه مطالعات حقوقی وسیاسی افغانستان زیرعنوان صلح از شعار تا عمل بدان پرداخته است. وی افزود، موضع ما این است که جنگ افغانستان جنگ داخلی، قومی ومذهبی نیست، این جنگ ماهیت استخباراتی و تحمیلی دارد، امروزه صلح به سراب و معما تبدیل شده است.
ما باید برای تحقق آرمان صلح جویانه ورسیدن به صلح عادلانه همه باهم همکار باشیم.
رئیس موسسه مطالعات حقوقی وسیاسی افغانستان صلح را با رعایت سه محور ونهادینه کردن آن درکشور ممکن خوانده وگفت: آوردن صلح کارسیاسیون، پالیسی سازان ومذاکره

خبر در سایت اصلی


هشتگ:   

مسعود

 | 

ترشتوال

 | 

جنگ

 | 

افغانستان

 | 

جنگ

 | 

داخلی

 |