چرا باید به وزير دفاع یک رتبه فوق العاده و به استانکزی و وزیر داخله مدال خدمت داد؟!
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

افغان ایرکا
یک‌شنبه 1 دلو 1396

چرا باید به وزير دفاع یک رتبه فوق العاده و به استانکزی و وزیر داخله مدال خدمت داد؟!

بعد از این حمله به طارق شاه بهرامی به وزير دفاع باید یک رتبه فوق العاده داده و به استانکزی و وزیر داخله مدال خدمت بدهند.
می رویم به حاشیه ی چند سخنی با فاشیزم قبیله؛ اشرف غنی، اتمر و دار و دسته اش که می خواهند هرچه زودتر عطامحمد نور (والی برحال بلخ) از مقام اش کنار برود به دنبال چه اند؟ این پایتخت کشور است در چند کیلومتری زیستگاه اشرف غنی قرار دارد بببنید با چه حال و روز درگیر است. اکنون که این زی ها خواستار برکناری هرچه سریع تر استاد عطا اند بنابر کدام شایستگی اینها استاد عطا از مقام اش کنار برود و بلخ را با دو دست به زی ها (طالبان و داعش) تسلیم کند؟
اگر شما اینقدر ناتوان هستید که تامین امنیت مرکز را کرده نمی توانید بنابراین کدام عقل سلیم این را می پذیرد؟ استاد عطایی که عامل این همه ترقی، امنیت، رشد اقتصادی و اجتماعی و... بلخ بوده است در شرایط کنونی که من در پایتخت امن نیستم با واگذاری بلخ به شمایان فاشیست آنها در بلخ امن باشند؟ اینگونه اندیشه های بی نتیجه ی بغض گونه را از خود دور کنید تا به ده درصد هم که شده

خبر در سایت اصلی


باج دهی مردم به طالب

- افغان پی پر

ماه جانکاه اسد!

- افغان ایرکا
هشتگ:   

چرا

 | 

باید

 | 

وزير

 | 

دفاع

 | 

رتبه

 | 

فوق

 | 

العاده

 |