تقاعد دسته جمعی به شیوۀ اشرف غنی
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

افغان ایرکا
چهارشنبه 18 دلو 1396

تقاعد دسته جمعی به شیوۀ اشرف غنی

درحالیکه از یک سو، بحث قحط الرجال در حکومت و ضرورت جوانگرایی عاجل، مطرح و موضوع داغ محافل مدنی است، از سوی دیگر نیز بحث استفاده از ظرفیت های محدود موجود و قدردانی از تجارب رو به اتمام باقیمانده در کارزار سیاست و امنیت و اقتصاد داغ است؛ ناگهان خبر تقاعد 164 جنرال ارتش به گوش می رسد.
164 مهره ی سوخته یا 164 بال شکسته ی پرواز؟
اگر منطق و منظور رییس جمهور و دیگر دست اندرکاران وابسته وی در امر تقاعد و برکناری یکباره این تعداد قابل توجه از افراد باتجربه و کارکشته نظامی، صرفه جویی در مصارف خزانه ملی و هزینه های هنگفت جاری ارگ بوده باشد؛ می توان به جرات مدعی شد که...
که تشریفات و تجملات و ریخت و پاش های معمول و مرسوم از تعداد محافظان و موترهای تحت اختیار و مشاوران و معاونان و منشی ها و دبیرها و سکرتر ها و خدمه ی ارگ نشینان و صاحب منسبان حکومتی بسیار بیش از مصارف و معاشات این عده در ارتش می باشد و دیگر اینکه...
دیگر اینکه بهره گیری از تجارب شخصی و اندوخته های نظامی این تعداد قابل توجه از جنرالان باسابقه، برکناری یکباره ی آنان را از سوی ارگ

خبر در سایت اصلی


باج دهی مردم به طالب

- افغان پی پر
هشتگ:   

تقاعد

 | 

دسته

 | 

جمعی

 | 

شیوه

 | 

اشرف

 | 

غنی

 |