زمان انتشار : ۲۲ حوت ,۱۳۹۵ | ساعت : ۱۶:۴۳ | کد خبر : 189425 | چاپ

آغاز به کار ساختمان 7 وزارت خانه در دارلامان

سخنگویان وزارت های شهرسازومسکن، احیا وانکشاف دهات، فواید عامه و زارعت و مالداری امروز(یکشنبه۲۲حوت) طی نشست مشترک خبری درکابل، گزارش های کاری یک ساله شان را ارائه کردند.

به گزارش شفقناافغانستان؛ نیلوفرلنگر سخنگوی وزارت شهرسازی ومسکن می گوید که بزرگترین دست‌ آورد سال ۹۵ وزارت شهرسازی، انتقال پروژه های ساختمان وزارت خانه ها به وزارت شهرسازی بوده است.

وی افزود: وزارت شهرسازی تا هنوز”۴۴۶” پروژه ساختمان سازی وزارت خانه ها را دریافت کرده که” ۷۱٫۶” میلیون دالرهزینه دارد.

لنگر اضافه کرد که “۲۰٫۳” میلیون دالربه حساب وزارت شهرسازی وارد گردیده و ۳۰۰ پروژه دیگر در سطح تدارکاتی قرار دارد.

بانو لنگر در ارتباط اعمار مجدد قصر دارلامان می گوید که بخش اول آن تکمیل شده و بخش دوم آن نیز درحال تدارکات قرار دارد.

قرار است که همه وزارت خانه ها به ساحه دارلامان انتقال یابد. سخنگوی وزارت شهرسازی می گوید که درسال(۱۳۹۶) کار ساخت ساختمان هفت وزارت خانه درساحه دارلامان آغاز می شود.

خانم لنگر اضافه کرد: درسال آینده بسیاری ازآبدات تاریخی ولایات ترممیم خواهد شد و کار سروی آن آغاز شده اند و تا هنوز آبدات تاریخی ۸ ولایت سروی شده است.

وی گفت: سال ۹۶ برای وزارت شهر سازی سال تطبیق کارها است.

سخنگوی وزارت احیا و انکشاف و دهات:

در سال ۹۵ بیش از ۹۰۷۷ پروژه تطبیق گردید

اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که وزارت احیا و انکشاف دهات در سال ۹۵ درسکتورهای سرک سازی، آب آشامیدنی، آبیاری، برق و صحت تمرکز نموده بود.

وی افزود: ازاول ماه حمل سال ۹۵ تا اکنون درمجموع به تعداد ۹هزار و ۷۷ پروژه انکشافی را به هزینه بیش از” ۲۴۵٫۲” میلیون دالر در”۳۲۶”ولسوالی کشورتطبیق کرده است.

رستمی اضافه کرد: وزارت احیا و انکشاف دهات درسال ۱۳۹۵ دربخش سرک سازی حدود ۲۲۴۵ پروژه، در بخش آب آشامیدنی ۲۶۷۶ پروژه، دربخش آبیاری ۲۶۹۰ پروژه، دربخش برق ۳۹۸ پروژه، و دربخش صحت ۱۱۹ پروژه انکشافی را تطبیق و تکمیل کرده است.

سخنگوی وزارت فواید عامه:

با مدیریت درست توانستیم از تلفات جانی و مالی جلوگیری کنیم

مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه می گوید که وزارت فواید عامه درسال ۹۵ به تعداد ۷۳ پروژه در بودجه داشت که از آن جمله ۸۵۰ کیلومتر سرک را سروی و دیزاین کرده است.

آقای روحانی افزود: حدود ۳۵۰ کیلومترتکمیل شده است که ۲۳۴ کیلومتر آن قیر ریزی، ۱۰۵کیلو متر جغل اندازی و ۱۱ کیلومتر کانکریت شده است.

سخنگوی وزارت فواید عامه اضافه کرد: درجریان زمستان سال جاری وزارت فواید عامه با مدیریت درست توانسته که از تلفات جانی و خسارات مالی در اثر برف باری جلوگیری کند.

روحانی، افتتاح خط آهن آقینه، افتتاح ریل گذاری خط آهن خواف – هرات به طول ۶۳ کیلو متر و انتقال اموال تجارتی بین افغانستان و چین ازطریق خط آهن را از دست آورد های مهم وزارت فواید عامه عنوان کرد.

سخنگوی وزارت زراعت و مالداری:

در سال ۹۵ بیش از ۵۶۵ میلیون افغانی با دهقانان قرضه دادیم

لطف الله راشد سخنگوی وزارت زراعت و مالداری می گوید که در سال ۹۵ حدود ۱۱۳ شبکه آب یاری در ۳۴ ولایت کشور تکمیل شده است.

آقای راشد افزود:”بالای ۶۸۲۶ هکتار زمین درسراسر کشور باغ های مثمر احداث شده است ، درحالیکه قرار بود درسال جاری بالای ۴۰۰۰ هکتار زمین باغ احداث شود که این رقم ۷۰ درصد بیش از پلان بیش بینی شده، تطبیق شده است”.

او گفت در سال ۱۳۹۵ برای ۸۸۰۰ تن از دهقانان و مالداران ۵۶۵ میلیون افغانی قرضه داده است که به حد اوسط هر دهقان ۶۰ هزار افغانی دریافت کرده اند.

آقای راشد، ایجاد فارم های بزرگ و کوچک مرغداری، اعمار ۱۹ کلینک صحت حیوانی درنقاط مختلف کشور، ساخت ۸ مرکز پروسس و بسته بندی محصولات زاعتی و ساخت ۶۶۴ ذخیره خانه پیاز و کچالو را از دیگر دست آورد سال ۹۵ وزارت زراعت عنوان کرد.

وی افزود: وزارت زراعت ومالداری از۱۵ ماه حوت سال جاری کمپاین نهال شانی را آغاز کرده است که ۲۶٫۲ میلیون اصله نهال غیرمثمر و ۲ میلیون و ۱۶۰ هزارنهال مثمر آماده توزیع دارد که سال ۹۶ غرس گردد.

انتهای پیام

www.af.shafaqna.com

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام