۱۴ تن به شمول یک زن بازداشت شد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

نامرادی برضد مراد

- خبرگزاری جمهور

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

نامرادی برضد مراد

- خبرگزاری جمهور

رشد
چهارشنبه 25 دلو 1396

۱۴ تن به شمول یک زن بازداشت شد


منبع افزود که از نزد افراد بازداشت شده بطورمجموعی، بیش از ۲۱ کیلوگرام هیرویین ۷۰۰ گرام مورفین، ۴۱۸ کیلوگرام تریاک، نزدیک به ۲۳۳ کیلوگرام چرس، ۱۰۵کیلوگرام مواد کیمیاوی، ۱۹۰ لیتر شراب، نزدیک به ۳۰۰ لیتر مشروبات الکولی، ۸۴ هزار افغانی، ۴۰۰ دالر امریکایی، ۷۵۰۰ کلدار هندی، ۱۱۲ هزار تومان ایرانی نیز به دست آمده است.

خبر در سایت اصلی


نامرادی برضد مراد

- خبرگزاری جمهور
هشتگ:   

شمول

 | 

بازداشت

 |