۱۴ تن به شمول یک زن بازداشت شد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

محقق مرد راست گو !

- افغان پی پر

کوفي عنان درگذشت

- صدای افغان

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

محقق مرد راست گو !

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

رشد
چهارشنبه 25 دلو 1396

۱۴ تن به شمول یک زن بازداشت شد


منبع افزود که از نزد افراد بازداشت شده بطورمجموعی، بیش از ۲۱ کیلوگرام هیرویین ۷۰۰ گرام مورفین، ۴۱۸ کیلوگرام تریاک، نزدیک به ۲۳۳ کیلوگرام چرس، ۱۰۵کیلوگرام مواد کیمیاوی، ۱۹۰ لیتر شراب، نزدیک به ۳۰۰ لیتر مشروبات الکولی، ۸۴ هزار افغانی، ۴۰۰ دالر امریکایی، ۷۵۰۰ کلدار هندی، ۱۱۲ هزار تومان ایرانی نیز به دست آمده است.

خبر در سایت اصلی


محقق مرد راست گو !

- افغان پی پر

کوفي عنان درگذشت

- صدای افغان

کوفی عنان درگذشت

- خبرگزاری جمهور

کوفی عنان درگذشت

- خبرگزاری جمهور
هشتگ:   

شمول

 | 

بازداشت

 |