قرار است یک مقام ارشد پاکستان برای حل مشکلات مهاجرین افغان به کابل سفر کند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

محقق مرد راست گو !

- افغان پی پر

کوفي عنان درگذشت

- صدای افغان

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

محقق مرد راست گو !

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

افغان ایرکا
چهارشنبه 25 دلو 1396

قرار است یک مقام ارشد پاکستان برای حل مشکلات مهاجرین افغان به کابل سفر کند

هفته آینده یک مقام ارشد پاکستان در امور مهاجرین برای حل مشکلات مهاجرین افغان به کابل سفر کند.

جنگ و فقر دو پدیده یی که در چهار دهه گذشته میلیون ها افغان را از خانه و وطن شان فراری ساخت.

مهاجرین افغان هر چند برای دستیابی مکان امن به بیرون از کشور سفر کرده اند اما هنوز هم مشکلات فروان به ویژه در پاکستان گریبان شان را رها نکرده است.

وزیر مهاجرین می گوید هفته آینده یک مقام ارشد پاکستانی برای حل چالش های مهاجرین به کابل می یاید.

به گفته او، در جریان این سفر یک برنامه منظم برای مهاجرین افغان در پاکستان تنظیم خواهد شد.

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده ها گفت: توافق که صورت می گیرد، کار های بعدی را ما تنظیم خواهیم کرد، البته راه حل اساسی، همانا جل چالش های امنیتی در کشور می باشد.

اخراج پناهجویان افغان از کشور های اروپایی نگرانی دیگری شهروندان کشور است ، اما وزیر مهاجرین می گوید به این چالش نیز تا حدی پایان داده اند.

آقای بلخی اظهار داشت: در سال ۲۰۱۶ آنان (اتحادیه اروپا)، می گفتند که یکصد هزار (افغان) را اخراج

خبر در سایت اصلی


محقق مرد راست گو !

- افغان پی پر

کوفي عنان درگذشت

- صدای افغان

کوفی عنان درگذشت

- خبرگزاری جمهور

کوفی عنان درگذشت

- خبرگزاری جمهور
هشتگ:   

قرار

 | 

است

 | 

مقام

 | 

ارشد

 | 

پاکستان

 | 

برای

 | 

مشکلات

 |