ولی مسعود نوشته های کتاب «ریاست اس» درباره «قهرمان ملی» را رد کرد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

افغان ایرکا
چهارشنبه 25 دلو 1396

ولی مسعود نوشته های کتاب «ریاست اس» درباره «قهرمان ملی» را رد کرد

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود ادعای یک نویسنده آمریکایی درباره اینکه احمد شاه مسعود در لندن حساب بانکی داشته است را رد کرد.

آقای ولی مسعود گفت: احمد شاه مسعود هیچ وقت سفر به آن طرف ها نکرده است که حساب بانکی داشته باشد. احمد شاه مسعود هیچ وقت سفر حساب بانکی نداشته و اگر کسی یک حساب بانکی اش را پیدا کرد، بفرمایید نشان دهد که این حساب بانکیش است. مسئله دیگر اگر در حساب لندن ۶۰ میلیون دالر باشد لطفا آنرا به طور مستند بگویید.

اخیراً یک نویسنده آمریکایی به نام ستیف کول در کتاب خود ریاست اس ادعا نموده است که احمد شاه مسعود در لندن حساب بانکی داشت و در آن حدود ۶۰ میلیون دالر پس انداز وجود داشت.

کول در کتاب خویش نگاشته است که احمد شاه مسعود اضافه بر کمک های غیرنظامی سی آی ای، بیشتر از سپاه پاسدران ایران و از هند و روسیه کمک و حمایت های جنگی دریافت می کرد. به روایت از این کتاب، مسعود همچنان از فروش سنگ های قیمتی مصارف جنگ را تامین می کرد.

در عین حال، احمد ولی مسعود ارگ را به ضعف مدیریت متهم کرد

خبر در سایت اصلی


باج دهی مردم به طالب

- افغان پی پر

ماه جانکاه اسد!

- افغان ایرکا
هشتگ:   

ولی

 | 

مسعود

 | 

نوشته

 | 

های

 | 

کتاب

 | 

ریاست

 | 

درباره

 |