رییس جمهور غنی بر معیاری‌سازی خدمات صحی تأکید کرد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

وحدت ملی در امر ملی

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

افق
چهارشنبه 2 حوت 1396

رییس جمهور غنی بر معیاری‌سازی خدمات صحی تأکید کرد

رییس جمهور غنی بر معیاری‌سازی خدمات صحی در کشور تأکید کرده و گفته است که معیاری‌سازی خدمات صحی به داکتران و دست‌اندرکاران عرصۀ صحت تعلق دارد. وی افزوده که هرگامی که در راستای تغییر شفاخانه‌ها، استندرد‌سازی سیستم صحی و تثبیت سویۀ داکتران برداشته می‌شود در حقیقت، نجات دادن جان میلیون‌ها انسان است. رییس جمهور غنی [ ]

خبر در سایت اصلی


وحدت ملی در امر ملی

- افغان پی پر
هشتگ:   

رییس

 | 

جمهور

 | 

غنی

 | 

معیاری‌سازی

 | 

خدمات

 | 

صحی

 |