عده ای تصویری که وجدان گلبدین حکمتیار را تکان داد در پی محو آن برآمدند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

نوروز تان مبارک

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

نوروز تان مبارک

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

افغان ایرکا
دوشنبه 21 حوت 1396

عده ای تصویری که وجدان گلبدین حکمتیار را تکان داد در پی محو آن برآمدند

چند روز پس از نقاشی تصویر حمیده برمکی در برابر خانه گلبدین حکمتیار توسط یک گروه هنری، اکنون چند تن بر این نقاشی رنگ می پاشند و در پی محو نقاشی اند.

خبر در سایت اصلی


نوروز تان مبارک

- افغان پی پر
هشتگ:   

عده

 | 

تصویری

 | 

وجدان

 | 

گلبدین

 | 

حکمتیار

 |