عده ای تصویری که وجدان گلبدین حکمتیار را تکان داد در پی محو آن برآمدند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

افغان ایرکا
دوشنبه 21 حوت 1396

عده ای تصویری که وجدان گلبدین حکمتیار را تکان داد در پی محو آن برآمدند

چند روز پس از نقاشی تصویر حمیده برمکی در برابر خانه گلبدین حکمتیار توسط یک گروه هنری، اکنون چند تن بر این نقاشی رنگ می پاشند و در پی محو نقاشی اند.

خبر در سایت اصلی


از کریکت چه خبر؟

- افغان پی پر
هشتگ:   

عده

 | 

تصویری

 | 

وجدان

 | 

گلبدین

 | 

حکمتیار

 |