گشایش اتحادیۀ جلغوزه افغانستان و مشکلات به‌جاماندۀ این بخش
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

افغان ایرکا
سه‌شنبه 22 حوت 1396

گشایش اتحادیۀ جلغوزه افغانستان و مشکلات به‌جاماندۀ این بخش

شماری از مقام های حکومتی امروز سه شنبه در نشستی در کابل اتحادیه جلغوزه افغانستان را به امید حل مشکلات فراراه این بخش افتتاح کردند.

عبدالله عبدالله رییس اجراییۀ کشور در این همایش گفت که هرچند چنین ابتکارهایی کوچک می نماید، اما در عمل آورندۀ تغییرات مهم در زنده گی شهروندان و بهبود اقتصاد کشور است.

او گفت: افغانستان ظرفیت های زراعتی فراوان دارد و سرمایه گذاری روی تولیدات زراعتی کشور، اقدام مهمی است که باید سرمایه گذاران در این بخش توجه جدی کند.

به گفتۀ او، مهم ترین پیامدهای چنین اقداماتی افزایش تولیدات و صادرات و همچنان بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان و باغداران است.

رییس اجراییه تأکید کرد که از برنامه های اقتصادی حمایت همه جانبه می کند.

در این همایش، خان جان الکوزی سرپرست اتاق های تجارت و صنایع، گفت: هرچند سران حکومت وحدت ملی همیشه از سکتور خصوصی حمایت کرده اند؛ اما هنوز مشکلاتی فرا راه بازرگانان و سرمایه گذاران وجود دارد که لازم به حمایت های بیشتر است.

آقای الکوزی گفت که جلغوزۀ افغانستان با بهای اندک به پاکستان صادر می شود و پس از پروسس از آنجا به کشورهای دیگر صادر میشود که میلیاردها دالر به جیب پاکستانی ها می رود.

او ایجاد اتحادیه جلغوزه افغانستان را برای پروسس

خبر در سایت اصلی


از کریکت چه خبر؟

- افغان پی پر
هشتگ:   

گشایش

 | 

اتحادیه

 | 

جلغوزه

 | 

افغانستان

 | 

مشکلات

 |