جهت جلوگیری از انتخابات گوسفندی کارت بگیرید
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان پی پر
پنج‌شنبه 30 حمل 1397

جهت جلوگیری از انتخابات گوسفندی کارت بگیرید

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

جهت

 | 

جلوگیری

 | 

انتخابات

 | 

گوسفندی

 | 

کارت

 | 

بگیرید

 |