افتضاح امروز مجلس نمایندگان باورش سخت است
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

افغان پی پر
چهارشنبه 5 ثور 1397

افتضاح امروز مجلس نمایندگان باورش سخت است

هشتگ:   

افتضاح

 | 

امروز

 | 

مجلس

 | 

نمایندگان

 | 

باورش

 | 

سخت

 |