پنتاگون: دستگیری یا مرگ البغدادی نزدیک است
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

سید در شمال هند

- صدای افغان

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

خبرگزاری جمهور
شنبه 22 ثور 1397

پنتاگون: دستگیری یا مرگ البغدادی نزدیک است

هشتگ:   

پنتاگون

 | 

دستگیری

 | 

مرگ

 | 

البغدادی

 | 

نزدیک

 |