نشست عمومی امروز مجلس نماینده گان به علت نبود اجندا برگزار نشد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

افغان ایرکا
چهارشنبه 26 ثور 1397

نشست عمومی امروز مجلس نماینده گان به علت نبود اجندا برگزار نشد

مجلس نماینده گان به گمان رخصتی عمومی نشست عمومی روز چهارشنبه را برگزار نکرد و در خانه ملت بسته ماند.

شماری از نماینده گانی که برای حضور در نشست امروز آمده بودند اظهار نمودند که مسوول اساسی کشتار ها و ایجاد چالش ها در کشور مجلس نماینده گان است که اعضای آن به وزیران ناکارا رای اعتماد دادند.

رمضان بشردوست نماینده کابل در مجلس گفت: مسوول اساسی خون ریزی ها، قتل ها و گرسنه گی مردم مجلس نماینده گان است. به وزیران بی کفایت و غیر مسلکی رای دادند و انجینیر ساختمانی را رییس امنیت ملی و انجینیر دیگر را وزیر امور داخله ساختند. همین وکلا هستند که سبب ایجاد چالش ها درکشور شده اند.

عزیزه جلیس نماینده سرپل در مجلس تصریح کرد: موضوع اجندای جلسه عمومی آماده میشد. اما در رخصتی اشتباه شده است. وکیلان در شرایط حساس باید در نشست عمومی حاضر میشدند. اجندا وجود میداشت و نباید خانه ملت بسته میبود.

در همین حال شمار دیگری از نماینده گان مجلس تاکید ورزیدند که باید نشست فوق العاده برای چگونه گی وضعیت امنیتی برگزار و به نگرانی های مردم رسیده گی میشد.

عبدالستار درزآبی نماینده جوزجان در مجلس افزود: باید وکیلان

خبر در سایت اصلی


باج دهی مردم به طالب

- افغان پی پر
هشتگ:   

نشست

 | 

عمومی

 | 

امروز

 | 

مجلس

 | 

نماینده

 | 

گان

 | 

علت

 |