انتقاد دانش آموزان از اعلام تعطیلی‌های بی مورد از سوی حکومت
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

محقق مرد راست گو !

- افغان پی پر

کوفي عنان درگذشت

- صدای افغان

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

محقق مرد راست گو !

- افغان پی پر

افغان ایرکا
پنج‌شنبه 27 ثور 1397

انتقاد دانش آموزان از اعلام تعطیلی‌های بی مورد از سوی حکومت

شماری از دانش آموزان مکتب ها و دانشگاه های کشور می گویند با آن که امروز تعطیلات رسمی نبود اما حضورآموزگاران و نیز حضور دانش آموزان در این نهادها کمرنگ بود و آنان نتوانستند درست به درس های شان برسند.

درهمین حال شماری از شهروندان کشور می گویند، رییس جمهور به جای این که شانزده ساعت کار نماید، باید بیشتر برمسوؤلان حکومتی فشار بیاورد تا بربنیاد قانون کارهای شان را انجام دهند.

امروز جاده ها و شماری از نهادهای دولتی حضور کم رنگ مردم را گواه بودند.

محمد سروش، یک تن از دانش آموزان در کابل گفت: استادان ما خیلی کم آمده بودند و ما درست درس خوانده نتوانستیم بخاطری که یک بار می گویند که ماه رمضان است یک بار می گویند که نیست.

احمد باسط، دانش آموز گفت: ما سه بجه باید رخصت می شدیم بخاطر که درس و استاد نبود وقت رخصت شدیم باید وقت به ما می گفتند.

لطف الله باهزینه کردن صد افغانی از یک ولسوالی کابل برای آموختن به دانشگاه آمده است اما می گوید که از بهر حضورکمرنک استادان باید به خانه برگردد، او از رییس جمهورچنین می خواهد.

وی در این باره گفت: رییس صاحب جمهور که می خواهد کار ها را شانزده ساعت

خبر در سایت اصلی


کدام استقلال؟

- افغان ایرکا
هشتگ:   

انتقاد

 | 

دانش

 | 

آموزان

 | 

اعلام

 | 

تعطیلی‌های

 |