سربازی که دو ماه پیش شهید شد؛ «قهرمانم جنگ اخیر فراه
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

محقق مرد راست گو !

- افغان پی پر

کوفي عنان درگذشت

- صدای افغان

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

محقق مرد راست گو !

- افغان پی پر

افغان ایرکا
پنج‌شنبه 27 ثور 1397

سربازی که دو ماه پیش شهید شد؛ «قهرمانم جنگ اخیر فراه

در اولین ساعات حمله طالبان به مرکز شهر فراه تصاویر سربازی که به چنگ طالبان افتاده، همرسانی شد. سرباز اسیری که دست هایش به پشت بسته است، ولی لب به سخن نمی گشاید.

تصویر همرسانی شده این سرباز نشان می دهد که این سرباز با یونیفورم پلیس ملی افغانستان توسط افراد طالبان از یک اتاق کم نور بیرون آورده می شود.

افراد طالبان از همدیگر می پرسند که این کیست. بعد از خود سرباز می پرسند که کی است؟ سرباز اسیر دست طالبان یا لب به سخن نمی گشاید یا اینکه صدایش در میان هلهله افراد طالبان شنیده نمی شود.

سکوت و نگاه او به سمت دوربین نشان دهنده نگرانی عمیقش از آینده نامعلومی است که برایش رقم خورده.

گفت وگوی بیشتر نا مفهوم میان گروه طالبان ادامه می یابد، ولی یکی می گوید که با راکت (آر.پی.جی) بزنید و صدای فرد دیگری شنیده می شود که می گوید همه ای جنگ را همین نفر کرد.

قهرمان جنگ شهر فراه
دو روز پیش این سرباز به قهرمان جنگ فراه تبدیل شد. کاربران شبکه های اجتماعی با همرسانی نوار تصویری او واکنش های متفاوتی را ایجاد کردند.

ریحانه یوسف، شاعر افغانستان درباره این سرباز نوشته سرباز عزیزم! وقتی دیوار سنگرت در فراه فرو می ریزد، دیوارغرور من در چاردیواری

خبر در سایت اصلی


کدام استقلال؟

- افغان ایرکا
هشتگ:   

سربازی

 | 

ماه

 | 

پیش

 | 

شهید

 | 

قهرمانم

 | 

جنگ

 |