برداشت آزاد: سیمین بارکزی در بغل یا افتتاح؟
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

افغان پی پر
دوشنبه 21 جوزا 1397

برداشت آزاد: سیمین بارکزی در بغل یا افتتاح؟

پرو ۰ - ۱ دانمارک

- افغان ایرکا
هشتگ:   

برداشت

 | 

آزاد

 | 

سیمین

 | 

بارکزی

 | 

بغل

 | 

افتتاح

 |