برای نخستین بار یک بانو متصدی معاونیت شهرداری هرات شد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

افغان ایرکا
دوشنبه 21 جوزا 1397

برای نخستین بار یک بانو متصدی معاونیت شهرداری هرات شد

مرجان غوریانی که بر اساس پیشنهاد مقام ولایت و منظوری اداره ارگان های محلی بعنوان سرپرست معاونیت شهرداری هرات مقررشده است امروز از سوی معاون امور اجتماعی مقام ولایت رسما به همکارانش معرفی و آغاز بکار نمود.
مونسه حسن زاده معاون امور اجتماعی مقام ولایت با تاکید بر تقویت نقش بانوان در ساختار و تشکیلات ادارات، حمایت از افزایش حضور بانوان درعرصه های مختلف را یک اصل اساسی و مهم قلمداد کرد.
معاون مقام ولایت انتخاب بانو غوریانی را در پست معاونیت شهرداری هرات تبریک گفت و از موصوف خواست تا از تجربه و توانایی خود بخاطر بهسازی و توسعه هرچه بیشتر امور شهری بخرج دهد.

خبر در سایت اصلی


پرو ۰ - ۱ دانمارک

- افغان ایرکا
هشتگ:   

برای

 | 

نخستین

 | 

بار

 | 

بانو

 | 

متصدی

 | 

معاونیت

 | 

شهرداری

 |