برای نخستین بار یک بانو متصدی معاونیت شهرداری هرات شد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

کدام استقلال؟

- افغان ایرکا

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

محقق مرد راست گو !

- افغان پی پر

افغان ایرکا
دوشنبه 21 جوزا 1397

برای نخستین بار یک بانو متصدی معاونیت شهرداری هرات شد

مرجان غوریانی که بر اساس پیشنهاد مقام ولایت و منظوری اداره ارگان های محلی بعنوان سرپرست معاونیت شهرداری هرات مقررشده است امروز از سوی معاون امور اجتماعی مقام ولایت رسما به همکارانش معرفی و آغاز بکار نمود.
مونسه حسن زاده معاون امور اجتماعی مقام ولایت با تاکید بر تقویت نقش بانوان در ساختار و تشکیلات ادارات، حمایت از افزایش حضور بانوان درعرصه های مختلف را یک اصل اساسی و مهم قلمداد کرد.
معاون مقام ولایت انتخاب بانو غوریانی را در پست معاونیت شهرداری هرات تبریک گفت و از موصوف خواست تا از تجربه و توانایی خود بخاطر بهسازی و توسعه هرچه بیشتر امور شهری بخرج دهد.

خبر در سایت اصلی


انفجار در شهر جلال‌آباد

- خبرگزاری جمهور

کدام استقلال؟

- افغان ایرکا
هشتگ:   

برای

 | 

نخستین

 | 

بار

 | 

بانو

 | 

متصدی

 | 

معاونیت

 | 

شهرداری

 |