رییس جمهور فرمان تغییر اعضای رهبری کمیسیون حقوق بشر را صادر کرد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

افغان ایرکا
چهارشنبه 23 جوزا 1397

رییس جمهور فرمان تغییر اعضای رهبری کمیسیون حقوق بشر را صادر کرد

مدارکی نشان می دهد که رئیس جمهور غنی در تازه ترین حکم اش، خواستار تغییر و جایگزینی افراد جدید در رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر شده است.

در بخشی از این حکم آمده است که به تأسی از مادۀ 58 قانون اساسی و تطبیق بهتر مادۀ 11 قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و با رعایت قطعنامۀ شماره 134 مورخ 20 دسامبر 1993 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حکمی 9 ماده یی در خصوص تشخیص و تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صادر شده است.

همچنین در فقرۀ اول مادۀ نخست این حکم آمده است که برای تسهیل روند تعیین اعضا از طریق فرآیندی شفاف و فراگیر، گروه کاری هفت نفری متشکل از نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی و نهادهای مدافع حقوق بشر ایجاد می شود تا اعضای جدید این کمیسیون را برگزینند.

در مادۀ دوم، بحث رعایت اصل کثرت گرایی، علاوه بر رعایت مدارک تقنینی و با درنظرداشت ترکیب قومی، جنسیتی، زبانی، سمتی و فعالیت درخواست کنندگان در بخش حقوق بشر باید مدنظر گرفته شود.

در مادۀ سوم آمده است که کمیته یی به هدف بررسی فهرست داوطلبان، متشکل از قاضی القضات، به صفت رئیس کمیته، دادستان کل به عنوان عضو، و

خبر در سایت اصلی


باج دهی مردم به طالب

- افغان پی پر
هشتگ:   

رییس

 | 

جمهور

 | 

فرمان

 | 

تغییر

 | 

اعضای

 | 

رهبری

 | 

کمیسیون

 |