چرا غنی آرشیف افغان فیلم را به ارگ انتقال میدهد؟
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

افغان پی پر
چهارشنبه 23 جوزا 1397

چرا غنی آرشیف افغان فیلم را به ارگ انتقال میدهد؟

پرو ۰ - ۱ دانمارک

- افغان ایرکا
هشتگ:   

چرا

 | 

غنی

 | 

آرشیف

 | 

افغان

 | 

فیلم

 | 

ارگ

 | 

انتقال

 |