کرزی و رویای بازگشت دوباره آن به قدرت
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

​پاکستان پاسخ دهد!

- پیام آفتاب

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

رشد
پنج‌شنبه 24 جوزا 1397

کرزی و رویای بازگشت دوباره آن به قدرت


به نظر می رسد آقای کرزی این حرف را زمانی بیان کرده بود که تصور می کرد دیگر قانون اساسی افغانستان بطور مطلق برای وی اجازه نخواهد داد تا به قدرت سیاسی افغانستان منحیث رییس جمهور بر گردد؛ زیرا مادۀ شصت و دوم قانون اساسی افغانستان در ذیل توضیح شرایط کاندیدا شدن به ریاست جمهوری آمده است

خبر در سایت اصلی


​پاکستان پاسخ دهد!

- پیام آفتاب
هشتگ:   

کرزی

 | 

رویای

 | 

بازگشت

 | 

دوباره

 | 

قدرت

 |