په په: امیدوارم این جام جهانی متعلق به رونالدو باشد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

خبرگزاری جمهور
چهارشنبه 30 جوزا 1397

په په: امیدوارم این جام جهانی متعلق به رونالدو باشد

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر
هشتگ:   

امیدوارم

 | 

این

 | 

جام

 | 

جهانی

 | 

متعلق

 | 

رونالدو

 |