گزارشی تکان دهنده تاراج معادن افغانستان و خواب مسئولان گرسنه وزارت معادن
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان ایرکا
چهارشنبه 30 جوزا 1397

گزارشی تکان دهنده تاراج معادن افغانستان و خواب مسئولان گرسنه وزارت معادن

یک گزارش تکان دهنده تازه نشان می دهد که هزینه ها و مخارج وزارت معادن افغانستان، بیشتر از میزان درآمدها و عواید این وزارتخانه است. این در حالی است که افغانستان ۳۰۰ نوع معدن دارد و از نظر منابع طبیعی زیرزمینی یکی از غنی ترین کشورهای جهان است.

برپایه این گزارش میزان مصارف در وزارت معادن زیاد و عواید آن کم است و در پنج سال اخیر درآمد این نهاد به گونه کم پیشینه ای کاهش یافته است؛ چنانچه میزان مصارف و عواید این وزارت بین سال های 1391 تا 1395 بیشتر از چهار میلیارد افغانی کسری دارد.

استخدام مشاوران با معاش های بلند، کارمندان قراردادی به عنوان سرپرست و نزدیک به پنج میلیون دالر بدهکاری شرکت های قراردادی از مواردی اند که از فساد گسترده در وزارت معادن پرده برمی دارند.

سرپرستی، بخش دیگری از چالش در وزارت معادن است. هم اکنون به شمول وزیر، دوسوم ریاست های وزارت معادن و پترولیم، از سوی سرپرستان غیر قانونی اداره می شوند.

صرف نظر از محتوای این گزارش تلخ و تکان دهنده، کارشناسان اعتقاد دارند که وزارت معادن از همان ابتدای شکل گیری نظام کنونی، هیچگاه وضعیتی مطلوب و به سامان نداشته است.

این سمت در ترکیب کابینه افغانستان، عمدتا تشریفاتی بوده و مهره

خبر در سایت اصلی


تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر
هشتگ:   

گزارشی

 | 

تکان

 | 

دهنده

 | 

تاراج

 | 

معادن

 | 

افغانستان

 |