نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 30 جوزا 97
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان پی پر
چهارشنبه 30 جوزا 1397

نرخ طلا در کابل، چهارشنبه 30 جوزا 97

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر
هشتگ:   

نرخ

 | 

طلا

 | 

کابل

 | 

چهارشنبه

 | 

جوزا

 |