باکم از ترکان تیرانداز نیست
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان پی پر
چهارشنبه 30 جوزا 1397

باکم از ترکان تیرانداز نیست

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر
هشتگ:   

باکم

 | 

ترکان

 | 

تیرانداز

 | 

نیست

 |