شورای عالی صلح کشور: مژده یک پیروزی بزرگ در روند صلح را بزودی خواهید شنید
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان ایرکا
جمعه 15 سرطان 1397

شورای عالی صلح کشور: مژده یک پیروزی بزرگ در روند صلح را بزودی خواهید شنید

شورای عالی صلح کشورمان می گوید افغان ها در آینده نزدیک شاهد یک پیشرفت بزرگ در بخش صلح وآ شتی خواهند بود.

برخی منابع حکومتی در حالی برای صلح وآشتی ابراز امیدواری می کنند که حکومت و طالبان خاتمه آتش بس میان هم را اعلان کرده اند.

اما برخی مقامات می گویند که آتش بس اخیر نشان داد که زمینه صلح در افغانستان مهیا شده است.

مین الدین مظفری منشی شورای عالی صلح بدون جزئیات بیشتر گفت: یک مژده صلح در آینده نزدیک به گوش مردم خواهد رسید.

خبر در سایت اصلی


هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

شورای

 | 

عالی

 | 

صلح

 | 

کشور

 | 

مژده

 | 

پیروزی

 | 

بزرگ

 |