وفادارترین شاگرد جنرال دوستم بی وفا بر آمد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان پی پر
شنبه 16 سرطان 1397

وفادارترین شاگرد جنرال دوستم بی وفا بر آمد

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

وفادارترین

 | 

شاگرد

 | 

جنرال

 | 

دوستم

 | 

وفا

 |