هزاره از آمریکا برگشته، مشاور ارشد اشرف غنی شد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان پی پر
یک‌شنبه 17 سرطان 1397

هزاره از آمریکا برگشته، مشاور ارشد اشرف غنی شد

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

هزاره

 | 

آمریکا

 | 

برگشته

 | 

مشاور

 | 

ارشد

 | 

اشرف

 |