جنرال دوستم به التماس افتاده است
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان پی پر
چهارشنبه 20 سرطان 1397

جنرال دوستم به التماس افتاده است

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

جنرال

 | 

دوستم

 | 

التماس

 | 

افتاده

 | 

است

 |