چرا سیاف در نشست علما شرکت نکرده است؟
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان ایرکا
چهارشنبه 20 سرطان 1397

چرا سیاف در نشست علما شرکت نکرده است؟

چرا از استاد سیاف در كنفرانس بين المللی علمای جهان اسلام پيرامون صلح و امنيت در افغانستان در کنفرانس جده دعوت نشده است؟
آیا ارگ از حضور استاد سیاف در مجمع جهانی کنفرانس صلح بنا به تفاوت دیدگاه هراس داشته است یا خود استاد نرفته است؟

كنفرانس بين المللي علمای جهان اسلام پيرامون صلح و امنيت در افغانستان با حضورداشت نمايندگان 57 كشور اسلامی عضو در سازمان همكاری کشورهای اسلامی و اشتراک بیش از 100 تن علمای جهان اسلام از 33 كشور اسلامی در شهر جده عربستان سعودی روز گذشته افتتاح گردید.

برخی از طالبان این کنفرانس را یک کنفرانس آمریکایی خوانده اند و بنابراین گمان نمی رود آش دهن سوزی از این دیگ بیرون آید تنها مفاد این کنفرانس زیارت اماکن مقدس و هدیه ی مادی برای یک تعداد علمای درباری و بلی قربان گوی کم سواد مملکت افغانستان خواهد بود و خلاص.

خبر در سایت اصلی


هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

چرا

 | 

سیاف

 | 

نشست

 | 

علما

 | 

شرکت

 | 

نکرده

 | 

است

 |