شاهراه سالنگ بر روی ترافیک مسدود شد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پیام آفتاب
چهارشنبه 20 سرطان 1397

شاهراه سالنگ بر روی ترافیک مسدود شد

به گزارش پیام آفتاب، از سوی دیگر شاهدان عینی می گویند بزرگ راه سالنگ از ساعت ۷ صبح امروز به این سو بر روی عبور و مرور مسافران و موترها مسدود است و باشندگان ساحه ملخان ولسوالی خنجان ولایت بغلان خواهان توجه حکومت به وضعیت این شاهراه است. باشندگان محل گفته اند که از پنج سال به این سو جاده های سالنگ در بدی قرار دارد؛ اما حکومت کمترین توجهی به این بزرگ راه مهم و حیاتی نکرده است. همچنان محمود حق مل، سخن گوی والی بغلان به رسانه ها گفته است که باشنده گان ولسوالی خنجان به دلیل خرابی شاهراه سالنگ، دست به اعتراض زده اند و هم اکنون این شاهراه بر روی ترافیک مسدود می باشد. برخی ها گفته اند که این معترضان از هواداران حزب جنبش ملی آقای دوستم است؛ اما سخنگوی والی بغلان این ادعاها را رد می کند. گفته می شود که اعتراض شهروندان ولایت بغلان در مرکز این ولایت جریان دارد که از هواداران حزب جنبش ملی هستند.

خبر در سایت اصلی


هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

شاهراه

 | 

سالنگ

 | 

روی

 | 

ترافیک

 | 

مسدود

 |