فشارها دیر یا زود کمر حاکم کابل را خواهد شکست
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان پی پر
چهارشنبه 20 سرطان 1397

فشارها دیر یا زود کمر حاکم کابل را خواهد شکست

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

فشارها

 | 

دیر

 | 

زود

 | 

کمر

 | 

حاکم

 | 

کابل

 | 

خواهد

 |