زمان انتشار : ۵ اسد ,۱۳۹۶ | ساعت : ۲۰:۴۶ | کد خبر : 215654 | چاپ

اتحادیه اروپا برای پناهجویان در یونان سرپناه کرایه می‌کند

شفقنا افغانستان-اتحادیه اروپا، یک برنامه جدید کمک به پناهجویان در یونان را، راه اندازی می کند.

بر اساس این برنامه به پناهجویان در یونان سرپناه اجاره گرفته شده و یا هم ساخته می شود و همچنان کارت های پول نقد برای مصارف اساسی آن ها، به طور ماهوار توزیع می گردد.این برنامه امروز از سوی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران اعلان شده است.کمیسیون اتحادیه اروپا به یک برنامه اضطراری کمک به پناهجویان در یونان را امروز پنجشنبه به ارزش ۲۴۵ میلیون دالر پیشنهاد کرد.این پول، برای اجاره سرپناه و پرداخت هزینه های اساسی پناهجویان و مهاجران در یونان کمک می شود.از ماه مارچ سال گذشته، پس از اینکه اتحادیه اروپا سرحدات خود را به روی پناهجویان و مهاجران غیر قانونی بست، حدود ۶۲ هزار پناهجو در یونان باقی مانده اند.بیشتر این پناهجویان که از افغانستان، سوریه و عراق هستند، در کمپ های مزدحم جزایر یونان و سراسر این کشور در شرایط وخیم به سر می برند.بر اساس برنامه کمک اتحادیه اروپا به پناهجویان و مهاجران غیر قانونی مقیم در یونان که از سوی اداره کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلان شده، ۲۲ هزار خانه در شهرها و روستاهای این کشور اجاره گرفته شده و دو هزار منزل در برخی از جزایر آن کشور، ساخته می شوند.کمیسیون اروپایی گفت، به این ترتیب شمار پناه جویانی که در خانه های کرایی تا پایان امسال زند گی خواهند کرد، امکان دارد به ۳۰ هزار نفر برسد. کریستوس ستایلاینیدیس کمیشنر اتحادیه اروپا برای کمک های بشری و تنظیم بحران در یک اعلامیه گفت: بودجه جدید ما یک عنصر تغییر در ارتباط به ارائه کمک برای بهبود زنده گی مردم است. او گفت: هدف این پروژه بیرون کردن پناهجویان از کمپ ها و ادغام آن ها به زند گی روزمره می باشد تا بر اساس این پروژه آن ها بتوانند مصون و عادی زند گی کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز قسمتی از این پول کمکی برای تهیه کارت های پول نقد به مصرف می رسد که به طور ماهانه به پناهجویان مساعدت می گردد.در این کارت ها پول برای مصارف اساسی آن ها چون غذا، دوا و ترانسپورت عامه انداخته می شود.تخصیص روز پنجشنبه کمک اضطراری اتحادیه اروپا به یونان را دو برابر می سازد که مجموعی آن بالغ بر ۴۰۱ میلیون یورو می شود.دیمتریس افراموپوولوس کمیشنر امور مهاجرت اتحادیه اروپا در باره تصمیم روز پنجشنبه گفت: اروپا به معنی همبستگی است.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام