نشست عربستان هیچ تاثیری در جنگ کشور ما ندارد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان پی پر
پنج‌شنبه 21 سرطان 1397

نشست عربستان هیچ تاثیری در جنگ کشور ما ندارد

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

نشست

 | 

عربستان

 | 

هیچ

 | 

تاثیری

 | 

جنگ

 | 

کشور

 |