برای پیروزی بر فاشیسم باید صاحب رای و تفکر خود باشید
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان پی پر
پنج‌شنبه 21 سرطان 1397

برای پیروزی بر فاشیسم باید صاحب رای و تفکر خود باشید

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

برای

 | 

پیروزی

 | 

فاشیسم

 | 

باید

 | 

صاحب

 | 

رای

 | 

تفکر

 |