تلفات ناشی از سیلاب در پنجشیر
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان پی پر
پنج‌شنبه 21 سرطان 1397

تلفات ناشی از سیلاب در پنجشیر

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

تلفات

 | 

ناشی

 | 

سیلاب

 | 

پنجشیر

 |