سحر: اگر من رییس جمهور باشم...
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان پی پر
پنج‌شنبه 21 سرطان 1397

سحر: اگر من رییس جمهور باشم...

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

سحر

 | 

اگر

 | 

رییس

 | 

جمهور

 | 

باشم

 |