ما نه اسیر روسیه هستیم و نه امریکا
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

صدای افغان
پنج‌شنبه 21 سرطان 1397

ما نه اسیر روسیه هستیم و نه امریکا

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

اسیر

 | 

روسیه

 | 

هستیم

 | 

امریکا

 |