​برای ۵۰۰ خانواده عودت کننده در مزارشریف وسایل قالین بافی توزیع شد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

پیام آفتاب
پنج‌شنبه 21 سرطان 1397

​برای ۵۰۰ خانواده عودت کننده در مزارشریف وسایل قالین بافی توزیع شد

همایون نجفی زاده مسئول برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان روستایی در ولایت بلخ می گوید که برای مواد خام و نیز ابزار قالین باقی توزیع گردیده است. وی با بیان اینکه از جملهٔ آنان ۳۵۰ نفرشان زنان و ۱۵۰ نفرشان مردان هستند که مشغول قالین بافی هستند، افزود: ارزش مالی وسایل هر خانواده نزدیک به ۲۵ هزار افغانی شده است. شماری از بازگشت کنندگان که نیز از سوی برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان روستایی در ولایت بلخ آموزش مهارت های قالین بافی نیز داده شده است، از توزیع این کمک ها ستایش می کنند. آنان تأکید می کنند که این وسایل می توانند برای آنان سهولت های زیادی را در بخش قالین باقی بوجود بیاورد و آنان از این طریق بتوانند مشکلات اقتصادی شان را رفع سازند. از سوی هم برخی از اگاهان اقتصادی در ولایت بلخ توزیع این کمک ها در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده های نیازمند مؤثر می دانند. آنان تأکید می کنند که پس از این آنان از یکطرف می توانند که قالین با کیفیت تولید کنند و از سوی دیگر از نگاه اقتصادی خود کفا شوند. برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان روستای در چوکات وزارت احیاء و انکشاف دهات افغانستان از چند سال به اینطرف کار می کند که هدف آن بلند بردن سطح اقتصادی زنان است. مسئولان این برنامه تأکید می کنند که براساس برنامه طرح ریزی شده است این برنامه تا ۵ سال دیگر نیز ادامه دارد. - سید حبیب الله نجفی زاده / خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال افغانستان (مزارشریف)

خبر در سایت اصلی


هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

​برای

 | 

۵۰۰

 | 

خانواده

 | 

عودت

 | 

کننده

 | 

مزارشریف

 |