مودریچ: جدایی رونالدو برایمان خیلی تلخ خواهد بود
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

خبرگزاری جمهور
پنج‌شنبه 21 سرطان 1397

مودریچ: جدایی رونالدو برایمان خیلی تلخ خواهد بود

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

مودریچ

 | 

جدایی

 | 

رونالدو

 | 

برایمان

 | 

خیلی

 | 

تلخ

 |