از فتاواي شرم آورتا شرم در فتوي!
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان پی پر
پنج‌شنبه 21 سرطان 1397

از فتاواي شرم آورتا شرم در فتوي!

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

فتاواي

 | 

شرم

 | 

آورتا

 | 

شرم

 | 

فتوي

 |