پنجشیر در حوادث طبيعي يا حادثه تروريستي؟
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان پی پر
پنج‌شنبه 21 سرطان 1397

پنجشیر در حوادث طبيعي يا حادثه تروريستي؟

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

پنجشیر

 | 

حوادث

 | 

طبيعي

 | 

حادثه

 | 

تروريستي

 |